ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΧΝΗΛΑΤΩΝ (cookies) ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ημερομηνία Έναρξης ισχύος: 27 Οκτωβρίου 2022

Ο παρών ιστότοπος ανήκει στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «BAUSCH HEALTH ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Bausch» ή «εμείς»), η οποία και αποτελεί υπεύθυνο επεξεργασίας.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ιστοτόπου (η «Πολιτική Απορρήτου»)  περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε, μεταφέρουμε και κοινοποιούμε δεδομένα που σας αφορούν («Προσωπικά Δεδομένα»), τα οποία ενδέχεται να λαμβάνουμε μέσω του παρόντος ιστοτόπου ή μέσω οποιασδήποτε σελίδας από κινητή συσκευή, εφαρμογής ή άλλης υπηρεσίας. Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο, με τον οποίο σεβόμαστε τα δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα σε σχέση με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ως προς τις προσφερόμενες από εμάς υπηρεσίες, ή/και για τους σκοπούς που περιγράφονται στη παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες μας δεν απαιτούν καμία μορφή εγγραφής, επιτρέποντάς σας να επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας ιστότοπο δίχως να μας δηλώνετε ποιοι είστε. Ωστόσο, μερικές από τις υπηρεσίες μας ενδεχομένως να απαιτούν από εσάς να μας παρέχετε οικειοθελώς Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμο, την ηλεκτρονική διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου σας. Μπορούμε να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα για να σας παρέχουμε προϊόντα, υπηρεσίες, υποστήριξη πελατών, για να σας χρεώνουμε για προϊόντα και υπηρεσίες που ζητάτε, να προωθούμε προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, ή να επικοινωνούμε μαζί σας για άλλους σκοπούς που προκύπτουν από τις περιστάσεις, ή για τους οποίους σας ενημερώνουμε όταν συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Ενδέχεται να συλλέγουμε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, αλλά καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση μέσω του συνδυασμού άλλων πληροφοριών ή αναγνωριστικών στοιχείων, όπως είναι η επωνυμία της εταιρίας σας και η θέση σας, ή ο αριθμός αστυνομικής σας ταυτότητας. Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως σειριακούς αριθμούς υπολογιστών ή συσκευών, διευθύνσεις IP ή πληροφορίες που αφορούν μια εταιρία (νομικό πρόσωπο).  Εάν κοινοποιείται Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν άλλα άτομα σε εμάς ή στους παρόχους υπηρεσιών μας σε σχέση με τις Υπηρεσίες, δηλώνετε υπεύθυνα ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί προς τούτο, και ότι μας επιτρέπετε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Συλλογή Δεδομένων ως προς Πλατφόρμες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Ενδέχεται επίσης να μας παρέχετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των στοιχείων επικοινωνίας, των σχολίων και των αντιδράσεων (π.χ. χρησιμοποιώντας το κουμπί "like" ή κοινοποιώντας περιεχόμενο και αναρτήσεις) όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας σε σελίδες και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ή όταν χρησιμοποιείτε τα διαπιστευτήρια σύνδεσής σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ταυτοποιηθείτε στον ιστότοπό μας.

Ενδέχεται, ακόμα, να συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα που καταστήσατε δημοσίως διαθέσιμα σε δημόσιες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (συμπεριλαμβανομένων ιστολογίων, φόρουμ κ.λπ.), σχετικά με την Bausch ή προϊόντα Bausch και γενικότερα σχετικά με προϊόντα, φάρμακα ή ασθένειες. Αυτή η δραστηριότητα, που αποκαλείται «ακρόαση κοινωνικών μέσων», βασίζεται στα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, για παράδειγμα για να : (i) κατανοούμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο ένα κοινό που μας ενδιαφέρει συζητά για τη φήμη της Bausch και τα προϊόντα μας, (ii) εντοπίζουμε τα πρόσωπα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που μας αφορούν, ιδίως bloggers και διαμορφωτές κοινής γνώμης (δηλ. influencers) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να τους προσεγγίσουμε.

Κάτι τέτοιο μπορεί να περιλαμβάνει Προσωπικά Δεδομένα σε μορφή σχολίων, μηνυμάτων, ιστολογίων, φωτογραφιών και βίντεο αν και θα λάβουμε μέτρα για να περιορίσουμε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες στο ελάχιστο αναγκαίο και να τις διατηρήσουμε για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για τη δραστηριότητα ακρόασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν θέλετε να περιορίσετε περαιτέρω ποιος μπορεί να δει τις πληροφορίες σας, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου που έχετε στη διάθεσή σας στις εν λόγω πλατφόρμες.

Σημειώστε ότι ο ιδιοκτήτης της εκάστοτε πλατφόρμας μέσου κοινωνικής δικτύωσης μπορεί επίσης να συλλέγει προσωπικά δεδομένα και να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας του για τους δικούς του σκοπούς. Παρακαλούμε, όταν μοιράζεστε τα προσωπικά σας στοιχεία σε μια δημόσια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, να εξοικειωθείτε και με την πολιτική απορρήτου της συγκεκριμένης πλατφόρμας, καθώς οι πλατφόρμες αυτές δεν μας ανήκουν, ούτε τις διαχειρίζεται η Bausch. Ενδέχεται (π.χ. στην περίπτωση μονοθεματικών σελίδων ειδικού ενδιαφέροντος - fan pages) να είμαστε από κοινού υπεύθυνοι με τον διαχειριστή του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου για τη λειτουργία της σελίδας - προφίλ μας ή του κοινωνικού plug-in όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο φορέας εκμετάλλευσης του κοινωνικού δικτύου παρέχει την αντίστοιχη υποδομή πληροφορικής καθώς και την ιστοσελίδα του κοινωνικού δικτύου και είναι βασικά ο κύριος υπεύθυνος επικοινωνίας όταν πρόκειται για την επεξεργασία των δεδομένων σας στις σελίδες του κοινωνικού δικτύου (π.χ. ενημέρωση ή διαγραφή). Ωστόσο, μπορείτε επίσης να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας και εναντίον μας. Σε αυτή την περίπτωση θα διαβιβάσουμε τα αιτήματά σας στον διαχειριστή του κοινωνικού δικτύου.

Πληροφορίες Σχετικά με Παρενέργειες και Παράπονα Ποιότητας

Οι ιστότοποί μας και τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης δεν προορίζονται ούτε έχουν σχεδιαστεί για επικοινωνίες σχετικά με ανεπιθύμητες παρενέργειες, έλλειψη θεραπευτικού αποτελέσματος, φαρμακευτικά σφάλματα, λανθασμένη ή εκτός επισήμανσης χρήση, παράπονα για την ποιότητα ή/και άλλα ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια ή την ποιότητα των προϊόντων μας. Εάν επιθυμείτε να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες ή να προβείτε σε καταγγελία που αφορά την ποιότητα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον επαγγελματία υγείας σας, την τοπική υγειονομική αρχή ή χρησιμοποιήστε το email μας pharmacovigilance.greece@bausch.com για την αναφορά ανεπιθύμητων παρενεργειών.

Αν παρόλα αυτά αναφέρετε σε εμάς ανεπιθύμητες παρενέργειες ή άλλα θέματα σχετικά με την ασφάλεια ή την ποιότητα των προϊόντων μας, είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να ασχοληθούμε με την αναφορά σας και ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να λάβουμε διευκρινίσεις.

Συλλογή Δεδομένων για την Παροχή Υπηρεσίας

Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για την παροχή μιας υπηρεσίας, όπως το σύστημα ηλεκτρονικών παραγγελιών, και για τη διαχείριση τυχόν παραγγελιών από το εν λόγω σύστημα. (Πελάτες και B2B)

Σε περίπτωση που δημιουργείται ένας λογαριασμός πρόσβασης στο διαδικτυακή μας υπηρεσία παραγγελιών, ενδεχομένως να συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό πελάτη, το όνομα χρήστη, τον κωδικό και την ημερομηνία δημιουργίας του λογαριασμού σας.

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε τον αριθμό τηλεφώνου σας εάν μας τον παρέχετε προαιρετικά.  Όταν έχετε πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικών παραγγελιών μας με το λογαριασμό σας, δημιουργούμε ένα αναγνωριστικό σύνδεσης και καταγράφουμε την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία συνδεθήκατε.

Όταν παραγγέλνετε προϊόντα διαδικτυακά συλλέγουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν ή επιστράφηκαν, τον αριθμό αναφοράς παραγγελίας, τα στοιχεία αποστολής, τα στοιχεία πληρωμής και άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της συναλλαγής.

 Σε ορισμένες από τις παραπάνω περιπτώσεις ενδέχεται να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, για τη χρήση ορισμένων αρχείων ιχνηλατών (cookies), για τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του αριθμού κινητού τηλεφώνου σας για διαφημιστικούς σκοπούς ή όταν εγγράφεστε σε ορισμένες υπηρεσίες (π.χ. τακτικό ενημερωτικό δελτίο).  Θα έχετε πάντα τη δυνατότητα να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση.  Μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο επικοινωνώντας μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας (βλ. επίσης την ειδική ενότητα για τα cookies).

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, χρησιμοποιούνται επίσης από εμάς για εσωτερικούς σκοπούς, όπως η βελτίωση των προϊόντων και των προωθητικών ενεργειών μας, η διαχείριση λογαριασμών πελατών, η εκμάθηση των αναγκών των πελατών μας και η επικοινωνία με πελάτες για ερευνητικούς και ενημερωτικούς σκοπούς. 

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις Προσωπικά σας Δεδομένα στο πλαίσιο μιας εταιρικής συναλλαγής και για την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας μας, για την επιβολή των όρων χρήσης και των νομικών μας ειδοποιήσεων και για τη σύσταση, άσκηση και προάσπιση νομικών αξιώσεων.

Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για την εκπλήρωση φορολογικών, λογιστικών και άλλων νομικών υποχρεώσεων, για παράδειγμα, στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών.  Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν απαιτείται από το νόμο ή επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή άλλη δεσμευτική απόφαση.

Ο ιστότοπός μας δεν απευθύνεται σε παιδιά.  Ωστόσο, εάν είστε κάτω των 16 ετών, δεν θα πρέπει να μας παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα χωρίς προηγουμένως να έχετε λάβει τη συγκατάθεση ή την εξουσιοδότηση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ούτε θα κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για σκοπούς που δεν σχετίζονται με αυτούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου χωρίς να σας ενημερώσουμε πρώτα και, όπου απαιτείται, να σας προσφέρουμε την επιλογή σχετικά με το αν μπορούμε ή όχι να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με αυτόν τον διαφορετικό τρόπο.

Κοινοποίηση Δεδομένων

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα  για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω σε:

  • άλλες οντότητες του ομίλου εταιρειών Bausch (βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών),
  • παρόχους υπηρεσιών σε σχέση με τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου και της εταιρίας μας, περιλαμβανομένης της φιλοξενίας του ιστότοπου, της παροχής υπηρεσιών σχετικών με την τεχνολογία, της επεξεργασίας και εξουσιοδότησης πληρωμών, της αποστολής και διανομής των προϊόντων, της επιστροφής προϊόντων και της διανομής διαφημιστικού υλικού - με βάση τις συμφωνίες απορρήτου δεδομένων,
  • δημόσιες αρχές, κυβερνητικές ρυθμιστικές αρχές ή άλλους κρατικούς αξιωματούχους και τα δικαστήρια, όπως κατά περίπτωση απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή όταν επιβάλλεται από δεσμευτική εντολή - και
  • άλλα τρίτα μέρη σε σχέση με εταιρική αναδιάρθρωση, πώληση ή εκχώρηση περιουσιακών στοιχείων, συγχώνευση ή εκποίηση της Bausch ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές ή συνδεδεμένες με εμάς εταιρίες.

Όταν κοινοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε οντότητες που βρίσκονται σε χώρες εκτός του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, οι οποίες δεν προβλέπουν ισοδύναμο επίπεδο προστασίας δεδομένων, θέτουμε σε εφαρμογή συμβατικές εγγυήσεις (π.χ. πρότυπες ρήτρες εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας για να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες.

Ασφάλεια Δεδομένων

Διατηρούμε κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση.  Δυστυχώς, κανένα σύστημα ασφάλειας πληροφοριών δεν μπορεί να είναι 100% ασφαλές. Κατά συνέπεια, παρόλο που προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων από απρόβλεπτη απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Τα Δικαιώματά Σας

Με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς την πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, τον περιορισμό και παύση της επεξεργασίας, και τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να μην υποβληθείτε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων για θέματα που σας αφορούν προσωπικά. Μπορείτε να μας απευθύνετε σχετικό αίτημα κάνοντας χρήση των παρακάτω στοιχείων επικοινωνίας.

Ακεραιότητα Δεδομένων

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε είναι σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και ότι τα Προσωπικά Δεδομένα  είναι αξιόπιστα για την προβλεπόμενη χρήση τους και είναι ακριβή, πλήρη και επίκαιρα.  Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούμαστε να βασιστούμε στους μεμονωμένους χρήστες για την παροχή και τη διατήρηση ακριβών Προσωπικών Δεδομένων.  Εσείς είστε υπεύθυνοι να βεβαιώνεστε ότι τα δεδομένα σας είναι ενημερωμένα και ακριβή όταν μας τα παρέχετε και όταν οι υπηρεσίες μας σας προσφέρουν τα εργαλεία για να τηρείτε τα δεδομένα σας σε εμάς.

Αποθήκευση Προσωπικών Δεδομένων

Αποθηκεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.  Διαγράφουμε τα Προσωπικά Δεδομένα  όταν δεν τα χρειαζόμαστε πλέον και, σε κάθε περίπτωση, με την πάροδο της μέγιστης διάρκειας αποθήκευσης που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Τροποποιήσεις της Παρούσας Πολιτικής Απορρήτου

Εάν προβούμε σε ουσιώδεις τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα δημοσιεύσουμε έναν αναθεωρημένο σύνδεσμο στην αρχική σελίδα του ιστότοπου που θα αναφέρει «Αναθεωρημένη Πολιτική απορρήτου», ή μια ανάλογη ειδοποίηση σχετικά με τις τροποποιήσεις. Θα πρέπει να ελέγχετε περιοδικά αυτόν τον ιστότοπο για να δείτε αν έχουν γίνει πρόσφατες τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.  Μπορείτε επίσης να διαπιστώσετε εάν η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει αλλάξει πρόσφατα, ανατρέχοντας στην Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος που δημοσιεύεται στην αρχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους στο Διαδίκτυο

Οι πρακτικές απορρήτου που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορούν αποκλειστικά τον παρόντα ιστότοπο καθώς και συγκεκριμένες άλλες δραστηριότητες. Άλλοι ιστότοποι, οι οποίοι ανήκουν σε τρίτους ενδέχεται να έχουν διαφορετικές πρακτικές.  Εάν συνδέεστε ή επισκέπτεστε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο άλλους ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτοι, ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου που αναρτώνται σε αυτούς τους ιστότοπους.  Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτούς τους ιστότοπους και δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για τις πολιτικές και τις πρακτικές που ακολουθούνται από τρίτους.

Επικοινωνία

Αν έχετε απορίες αναφορικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή τις  πρακτικές απορρήτου μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο hellas.info@bausch.com.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες ή παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στη διεύθυνση: DPO@bausch.com.

Εάν πιστεύετε ότι η καταγγελία σας δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς, μπορεί να έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Εποπτική Αρχή για την προστασία της ιδιωτικότητας στη χώρα σας.